Regína sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis!
  

Die 9 Februarii
Sancti Cyrilli, Ep. Alexandrini, Eccl. Doct.

Missa In medio de Communi Doctorum cum oratiónibus ut infra,
et dicitur
Credo:

Oratio:

Deus, qui beátum Cyríllum Confessórem tuum atque Pontíficem divínæ maternitátis beatíssimæ Vírginis Maríæ assertórem invíctum effecísti: concéde, ipso intercedénte; ut, qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, matérna ejúsdem protectióne salvémur. Per eúmdem Dóminum nostrum.

Et in Quadragesima fit Commemoratio Feriæ

Deus, qui inter cétera poténtiæ tuæ mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti: concéde propítius; ut, qui beátæ Apolóniæ Vírginis et Mártyris tuæ natalítia cólimus per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

Secreta:

Múnera nostra, omnípotens Deus, benígnus réspice: et, intercedénte beáto Cyríllo, præsta; ut unigénitum tuum Jesum Christum Dóminum nostrum in tua tecum glória coætérnum, in córdibus nostris digne suscípere mereámur.

Et in Quadragesima fit Commemoratio Feriæ

Súscipe, Dómine, múnera, quæ in beátæ Apolóniæ Vírginis et Mártyris tuæ solemnitáte deférimus: cujus nos confídimus patrocínio liberári. Per Dóminum.

Praefatio Communis

Postcommunio:

Divínis Dómine, refécti mystériis, te súpplices deprecámur: ut exémplis et méritis beáti Cyrílli Pontíficis adjúti, sanctíssimæ Genitríci Unigániti tui digne famulári valeámus.

Et in Quadragesima fit Commemoratio Feriæ

Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria : et, intercedénte beáta Apollónia Vírgine et Mártyre tua, sempitérna fáciant protectióne gaudére. Per Dóminum.

 Dei via est íntegra
Our Lady of the Rosary, 144 North Federal Highway (US#1), Deerfield Beach, Florida 33441  954+428-2428
Authentic  Catholic Mass, Doctrine, and Moral Teaching -- Don't do without them -- 
Don't accept one without the others!